< >

Welkom op de website van de Stichting Dorpsraad Rockanje.

U vindt op onze website alle informatie over de Dorpsraad Rockanje zoals actueel nieuws, de samenstelling van het bestuur en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de dorpsraad. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor onze nieuwsbrieven.


Wat doet de dorpsraad?

De Stichting Dorpsraad Rockanje is opgericht op 14 oktober 2022. Aanleiding was het opgaan van de voormalige gemeente Westvoorne in de fusiegemeente Voorne aan Zee per 1 januari 2023. Met deze gemeentelijke fusie is de afstand tussen de inwoners van Rockanje en het gemeentebestuur van Voorne aan Zee groter geworden. De dorpsraad wil daarom een schakel zijn tussen de inwoners van Rockanje en de gemeente Voorne aan Zee, waarbij wij de algemene belangen van de inwoners van Rockanje willen behartigen

De onderwerpen waar wij ons hard voor maken zijn o.a. de problematiek rond de verzanding van de kust, de uitvoering van de dorpsvisie Rockanje, het realiseren van een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners, de woningbouwproblematiek en alles wat te maken heeft met de openbare ruimte.


Lid worden van de dorpsraad

De Dorpsraad Rockanje heeft momenteel 9 bestuursleden. Niettemin zijn we altijd geïnteresseerd in inwoners die zich ook vrijwillig willen inzetten voor het algemeen belang van ons dorp. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de dorpsraad, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadrockanje.nl.


Contact met de dorpsraad

Uiteraard willen wij graag weten wat er onder de inwoners van Rockanje leeft. Die kennis verzamelen we ondermeer door het voeren van gesprekken met inwoners en het organiseren van minimaal twee bewonersavonden per jaar. 

Vanzelfsprekend kunt u ons rechtstreeks benaderen als u een vraag, een idee of een probleem heeft. U kunt ons mailen via info@dorpsraadrockanje.nl of via de button ‘contact’ op deze website. Wij gaan graag het gesprek met u aan.
Inspreken

De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar. Naast het sturen van een e-mail zoals hiervoor vermeld, kunt u een onderwerp onder de aandacht brengen tijdens een vergadering van de dorpsraad. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht meldt u zich dan per e-mail aan onder vermelding van het onderwerp. De datum van de eerstvolgende vergadering van de dorpsraad vindt u op deze website.